Træbroer_738x173
Print

Træbroer

International erfaring
Der foreligger et omfattende internationalt erfaringsmateriale om konstruktion og opførelse af træbroer lige fra små gangbroer til store motorvejsbroer.

I USA har man igennem en lang årrække gennemført et omfattende udviklingprogram og opført hundreder af træbroer. Erfaringer og guidelines er dokumenteret i håndbogen Timber bridges: design, constructions, inspection and maintenance. M.A. Ritter, Forest service Wasington 1990.

På europæiske plan er der opført mange træbroer, især i Østrig og Schweiz, hvor man besidder en betydelig erfaring – både konstruktions- og designmæssigt.

Nordiske erfaringer
I Norden er der med støtte fra Nordisk Industrifond gennemført et større udviklingsarbejde i træudviklingsprogrammet Nordic Wood. Resultaterne er samlet på Teknologisk Instituts hjemmeside, se Referencer.

I Danmark er der opført en del mindre og større træbroer, f.eks. motorvejsbro syd for Ikast udført i nåletræ. Herudover er der opført en del gang- og cykelbroer i tropisk træ baseret på hollandske erfaringer og konstruktionsprincipper. Er udvalg er præsenteret på hjemmesiden Arkitektur i træ, se Referencer.

Sverige er det land i Norden som har opført flest træbroer, som især er opført i Skellefteå kommune. Yderligere oplysninger findes i håndbogen Träbroar udgivet af Träinformation og på Martinsons hjemmeside.

Referencer
Konstruktion af træbroer
Arkitektur i træ – Træbroer
Træbroer i Norden

Besøg Træshop Bliv medlem

Referencer

Træinformation referencer

Referencer2

Træinformation referencer