Konstruktion af træbroer_738x173
Print

Konstruktion af træbroer

Undersøgelser og anvisninger
Der foreligger en lang række undersøgelser og anvisninger for konstruktion og opførelse af træbroer under nordiske forhold som resultat af Nordic Wood’s broprogram, dels i form af danske publikationer og dels som rapporter, der kan rekvireres i Sverige. En samlet oversigt over disse publikationer findes på Teknologisk Instituts hjemmeside, se Referencer.

SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har udgivet en række publikationer og anvisninger om træbroer, bl.a. en konstruktionshåndbog samt en håndbog i broinspektion, der indeholder mange iagttagelser og erfaringer med træbroers holdbarhed, se Referencer.

De tekniske og miljømæssige forudsætninger for at opføre træbroer kan varierer fra land til land på grund af dels klimatiske forhold og dels miljøkrav til de anvendte træbeskyttelsesmetoder. Derfor kan erfaringerne fra udlandet ikke altid overføres til danske forhold.

Det er Træinformations generelle vurdering, at viden og erfaringer fra det nordiske broprogram og fra Østrig og Schweiz bedst lader sig overføres til brobyggeri i Danmark.

Referencer – læs mere
Teknologisk Institut – Nordic Wood brorapporter
SP: Broinspektion – träbroar
Träbroar – konstruktion och dimensionering

Besøg Træshop Bliv medlem