Skov tidlig forår 025_738x173
Print

Træ og klima

Fakta om skov, træ og klima
Få mere viden om klimafordele ved at bruge træ. I fem faktablade kan du læse om bæredygtige skove, træprodukters betydning for klima og miljø, træ som CO2-lager, træprodukters positive indflydelse på klimaforandringerne samt træ som fornyeligt materiale.
Læs mere om træ og klima i fem faktablade

Gør noget ved klimaforandringerne
Træ er et helt specielt materiale. Det kan fornyes af naturlig vej. Jo mere træ vi bruger des mere kan vi genplante og dyrke, og der bliver mere og mere træ i Europa.
Træ anvendt til byggeri og andre tilsvarende formål har afgørende fordele for miljøet og klimaudviklingen
Læs mere om hvordan træ kan være en af løsningerne på klimaforandringerne

Træ er en af løsningerne på klimaproblemet
Vi kan undgå voldsomme klimaændringer. Der skal mange ting til, og en af dem er at bruge mere træ. Træ har nemlig den egenskab, at det optager CO2 fra atmosfæren og lagrer det i træet.
En række af løsningerne findes i bogen ”Tackle Climate Change: Use Wood”.
Læs bogen om hvordan vi ved at bruge mere træ kan redde klimaet

Besøg Træshop Bliv medlem