Skov tidlig forår 034_738x173_2
Print

Fakta om skov, træ og klima

Træ er det eneste byggemateriale, der er fornyeligt. Vi kan fælde og genplante træerne i veldrevne skove og samtidig gavne klimaet. Tilvæksten i de Europæiske skove er i dag væsentlig større end forbruget.

Træ er CO2 neutralt og energimæssigt fordelagtigt, fordi træ bidrager med mere energi ved en efterfølgende forbrænding, end der blev anvendt ved fremstillingen og i brugsperioden.
Læs mere om træ og træprodukters gode miljøegenskaber i 5 faktablade om træ og klima:

1: Skoven
De europæiske skove er i vækst og drives bæredygtigt. Det er der mange års tradition for, og en stadig større andel af de europæiske skove er i dag certificeret. Faktisk er mere end 45 % af al certificeret skov europæisk.
Læs mere om bæredygtige europæiske skove (pdf)

2: Træindustrien
Mere end halvdelen af den europæiske træindustri er møbelproduktion. Råvareproduktion i form af savet træ udgør ca. 12% og træpladeproduktionen ca. 9% af Europas trævirksomheder.
Læs mere om den europæiske træindustris aktiviteter (pdf)

3: Træ som kulstoflager
Ved at bruge fx 1 m3 træ i stedet for kulstofintensive materialer, som fx beton eller aluminium, udleder vi ca. 1,1 ton mindre CO2. Sammenholdt med de ca. 0,9 ton CO2 , som er lagret i træet, betyder det, at vi  mindsker klimapåvirkningen med ca. 2 tons CO2 i forhold til at anvende mere kulstofintensive materialer.
Læs mere om hvordan træ virker som kulstoflager og gavner klimaet (pdf)

4: Træ mindsker den globale opvarmning
Ved at vælge det rigtige byggemateriale kan du medvirke til at reducere klimapåvirkningerne og reducere den globale opvarmning. Se hvor stor CO2.-belastningen er for de enkelte byggematerialer.
Læs mere om træ og andre byggematerialers bidrag til den globale opvarmning (pdf)

5: Træ i de økologiske kredsløb
Træ er fornybart – vi kan skove, bruge træ og plante ny skov. Både den tempererede og den tropiske skov kan drives bæredygtigt. Træ kan genbruges – både som byggemateriale og som træressource i industrien. Og endelig kan træet genbruges til energi før kredsløbet er sluttet – og helt CO2.-neutralt.
Læs mere om træ og træprodukter i de økologiske kredsløb (pdf)

Besøg Træshop Bliv medlem