Skov tidlig forår 025_738x173
Print

Gør noget ved klimaforandringerne

Træ er et helt specielt materiale. Det kan fornyes af naturlig vej. Jo mere træ vi bruger des mere kan vi genplante og dyrke, og der bliver mere og mere træ i Europa. 

Ved at bruge træ til langt flere formål end vi gør i dag, kan vi på en meget enkel måde nedbringe CO2 -udledningen, som er den største årsag til klimaændringerne, for:

  • Skovene virker som kulstofdræn
  • Træprodukter binder kulstof – lagrer kulstof
  • Træ kan erstatte kulstofintensive materialer – og forsile brændstoffer

Træ er det eneste byggemateriale, der er fornyeligt og CO2-neutralt. Bygger vi i træ, opbygger vi CO2-lagre og reducerer CO2-udslippet. Det er der en kæmpe menneskelig og miljømæssig gevinst i.

Træ anvendt til byggeri og andre tilsvarende formål har afgørende fordele for miljøet og klimaudviklingen – få mere at vide om:

  • Klimaændringerne
  • Hvordan træprodukter medvirker til at mindske den globale opvarmning
  • Træ og træprodukters økologiske kredsløb
  • Træ – en fornybar ressource
  • Fordelene ved at anvende træprodukter
  • Fakta om den europæiske træindustri

Brug præsentationsprogrammet ved kundekontakt eller ved intern undervisning. Er også egnet til undervisningsformål på de byggetekniske uddannelser.

Download præsentationsprogrammet om hvordan træ kan være en af løsningerne på klimaforandringerne (engelsk, pdf)

Besøg Træshop Bliv medlem