Bjælker og Søjler_738x173
Print

Bjælker og søjler af træ

Anvendelse
Det er nemt, enkelt og billigt at udføre bjælke-, søjle- og stolpekonstruktioner i træ. I sin enkleste form indgår styrkesorterede planker i skeletkonstruktioner, f.eks. i træskeltvægge eller som ribber i tagelementer. En række konstruktionseksempler findes i håndbogen TRÆ 56 Træskelthuse.

Stolper, der skal anvendes i jord eller nær terræn, bør være trykimprægneret til NTR klasse A. Søjler til udendørs anvendelse, som er holdt fri af terræn, bør være konstruktivt beskyttet og overfladebehandlet, så de kan modstå den givne vejrpåvirkning, hvor de anvendes. Anvisninger findes i TRÆ 57 Træbeskyttelse.
For bjælker og søjler der anvendes indendørs er der normalt ikke behov for en egentlig træbeskyttelse, men en egnet overfladebehandling vil dels lette rengøring, sikre smudsafvisning og fastholde udseendet.

Konstruktionsmaterialer
Bjælker og søjler kan udføres i 4 forskellige træmaterialer:

  • Konstruktionstræ – styrkesorteret
  • Limtræ – konstruktionslimtræ
  • LVL – lamineret træ
  • Rundtræ – afbarket og evt. runddrejet træ

For at opnå stor spændvidde eller højde og dermed større styrke kan bjælker og søjler med fordel udføres i enten limtræ eller LVL.
Til de helt store spænd vil det ofte være mest fordelagtigt at vælge træbaserede gitterkonstruktioner, se Gitre af træ.

Konstruktioner og samlinger
Søjler og bjælker skal beregnes iht. Eurocode 5. Vejledning i beregning af bærevne og forbindelser findes i tre konstruktionshåndbøger fra Træinformation, se Referencer.

Store konstruktioner kan med fordel samles med indlimede bolte, der sikrer en stort set usynlig forbindelse mellem trædelene, se Referencer.

Referencer
TRÆ 70 Træmaterialer
Træ og Trækonstruktioner 2 – Beregninger inkl. Tillæg 1
Beregning af forbindelser – EC5
TRÆ 56 Træskelethuse
TRÆ 57 Træbeskyttelse

Besøg Træshop Bliv medlem