Bjælker og Søjler_738x173
Print

Konstruktionstræ

Planker og tømmer til bjælker og søjler
Planker og tømmer, der skal anvendes til bærende bjælker og søjler, skal være CE-mærket og styrkesorteret i henhold til EN 14081-1:2016.

Yderligere oplysninger om styrkesorteret konstruktionstræs styrkeegenskaber findes i håndbogen Beregning af trækonstruktioner, se Referencer.

Bjælker
Bjælker af konstruktionstræ kan anvendes med et frit spænd på op til 8 meter eller mere afhængig af den valgte styrkeklasse samt bjælkernes dimension og udformning.

Styrkesorteret konstruktionstræ leveres som standard C18-sorteret, høvlet og med afrundede hjørner (spærtræ) i standardbredden 45 mm og med højder fra 95 mm til 225 mm i spring på 25 mm.
Til industriel anvendelse leveres det tillige i styrkeklasse C24 og C30.

Søjler
Konstruktionstræ kan anvendes til søjler både inden- og udendørs. Søjlelængden afhænger helt af søjlens dimension og udformning. Der anvendes træ i de samme styrkeklasser, som nænt ovenfor.

Beregning af bjælker og –søjler
Beregning af bjælker og søjler skal ske iht. Eurocode 5 (EC5). Yderligere om beregning af styrkesorteret konstruktionstræ til bjælker og søjler samt styrkeklasser, tværsnitskonstanter og regningsmæssige styrketal findes håndbøgerne Træ og Trækonstruktioner 1 og 2. Regningsmæssig bæreevne for centralt belastede søjler findes i Teknisk Ståbi.

Dimensionering af simple tagbjælker og bjælkelag i etageadskillelser kan foretages ved hjælp af beregningsapp’en TRÆbjælker (kommer også snart i pc-version), og ved hjælp af TRÆhåndbøgerne TRÆ 58+59.

Referencer
TRÆbjælker app i iTunes
TRÆ 70 Træmaterialer
Beregning af trækonstruktioner
Teknisk Ståbi
TRÆ 59 Træspær 1
TRÆ 58 Træspær 2

Besøg Træshop Bliv medlem