Bjælker og Søjler_738x173

Limtræ

Limtræ til bjælker og søjler
Limtræ til konstruktionsformål, f.eks. til bjælker og søjler skal være CE-mærket og styrkesorteret iht. DS/EN 14080:2005.

Yderligere oplysninger om limtræs styrkeegenskaber findes i håndbogen Træ og Trækonstruktioner 1, se Referencer.

Bjælker
Limtræbjælker kan anvendes til store overdækninger med et frit spænd på op til 50 meter eller mere afhængig af bjælkernes udformning. Til større frie spænd op til ca. 100 meter udformes bjælkerne ofte som gitre samlet med indslidsede stålplader, der ligger beskyttet i træet overfor brandpåvirkning, så bjælkerne fremstår som en ren trækonstruktion.

 • Rette bjælke
 • Rette limtræbjælker anvendes til bl.a. facadebjælker, dør- og vinduesoverliggere, tagbjælker og etagedæk. Bjælkerne leveres i en række standarddimensioner og kvaliteter, der kan variere afhængig af leverandør.

 • Rette bjælker leveres også med pilhøjde
 • Kontakt leverandøren for dimensionering og beregning af bjælkedimension og pilhøjde.

 • Sadelbjælker og pultbjælker
 • Sadelbjælker anvendes som tagbjælker, hvor der ønske dobbeltsidigt fald på taget. Tilsvarende anvendes pultbjælker, hvor der ønskes ensidigt fald på taget. Kontakt leverandøren for yderligere oplysninger om dimension og spændvidder.

  Søjler
  Limtræsøjler anvendes både til inden- og udendørs formål i længder op til 25 meter eller mere afhængig af søjlens udformning. For anvendelse af limtræsøjler i udendørsmiljø henvises til vejledning om træbeskyttelse, se TRÆ 57.

  Beregning
  Beregning af bjælker og søjler skal ske i henhold til Eurocode 5 (EC5). Yderligere om beregning af limtræ til bjælker og søjler samt styrkeklasser og karakteristiske styrke- og stivhedstal findes håndbøgerne Træ og Trækonstruktioner 1 og 2.

  Limtræbjælker og søjler beregnes normalt af leverandøren, især når der er tale om større konstruktioner.

  Referencer
  Træ og Trækonstruktioner 1 – Materialer
  Træ og Trækonstruktioner 2 – Beregninger inkl. Tillæg 1
  TRÆ 57 Træbeskyttelse

   

  Besøg Træshop Bliv medlem