Bjælker og Søjler_738x173

LVL

LVL-bjælker og søjler
Bjælker og -søjler af LVL (Laminated Veneer Lumber) til bærende konstruktioner, f.eks. bjælker og søjler skal være CE-mærket iht. DS/EN 14374:2004.

Yderligere oplysninger om LVL styrkeegenskaber findes i håndbogen Træ og Trækonstruktioner 1, se Referencer.

LVL bjælker
LVL-bjælker anvendes til tag- og gulvbjælker, både som rette bjælker og tilskåret både til sadel- og pultbjælker. De kan anvendes til frie spænd på op til 20 meter eller mere afhængig af bjælkernes anvendelse og dimensioner.

Rette LVL-bjælker lagerføres i et antal standarddimensioner med længder op til ca. 8 meter, og leveres i flere standarddimensioner i længder op til ca. 13 meter, der dog kan variere afhængig af leverandør.

Tilskårne bjælker som f.eks. sadel- og pultbjælker eller buede tage leveres efter ordre.

LVL stolper og søjler
LVL kan anvendes til stolpeskelet i træskeletkonstruktioner og til søjler – til indendørs formål – hvor længden afhænger af søjlens dimension og udformning. Kontakt leverandøren for yderligere oplysninger.

Beregning af LVL bjælker og -søjler
Beregning af bjælker og søjler skal ske iht. Eurocode 5 (EC5). Yderligere om beregning af styrkesorteret LVL til bjælker og søjler samt karakteristiske styrke- og stivhedstal findes håndbøgerne Træ og Trækonstruktioner 1 og 2. Yderligere om beregning af LVL bjælker og søjler samt beregningsdata bør indhentes fra leverandøren.

Dimensionering af LVL til rette tagbjælker og bjælkelag i etageadskillelser kan foretages ved hjælp af leverandørens beregningstabeller eller beregningsprogram.

Referencer
Træ og Trækonstruktioner 1 – Materialer
Træ og Trækonstruktioner 2 – Beregninger inkl. Tillæg 1

Besøg Træshop Bliv medlem