CE-mærkning
Print

CE-mærkning af brædder

CE-mærkning af brædder til beklædning iht. DS/EN 14915
Alle brædder, der vil kunne anvendes til beklædningsformål, skal være CE-mærket. Mærkningkravet har været gældende fra 1. juni 2008 og skal ske iht. DS/EN14915.

Mærkningskravet gælder massive brædder til væg- og loftbeklædning, såvel til indvendig og udvendig anvendelse, med og uden profilering, samt med og uden overfladebehandling og imprægnering.

Da mærkningen også omfatter ikke-profilerede brædder betyder det, at alle brædder i princippet skal CE-mærkes, fordi de vil kunne anvendes til beklædningsformål.

CE-mærkningen gælder produkter, der er omfattet af standarderne:
EN 14519: Nnåletræ med fer og not
EN 14951: Løvtræ med fer og not
EN 15146: Brædder uden fer og not.

Attestering af overensstemmelse
Producenten kan i de fleste tilfælde selv foretage attesteringen og mærkningen iht. EN14915, fordi der ikke er krav om kontrol med overensstemmelsen. Producenten er alene ansvarlig for den korrekte mærkning.

Produktststandarden indeholder hjælpeskemaer for de fleste forhold, og herudover har Træinformation udarbejdet en detaljeret gør-det-selv vejledning, se Referencer.

Vejledning og bistand til CE-mærkning af brædder
Træinformation yder bistand til CE-mærkning af brædder til beklædningsformål, således:

  • Gratis gør-det-selv vejledning til medlemmer af Træinformation, se Referencer
  • Konsulentbistand til korrekt CE-mærkning af brædder

Vi anbefaler samtidig, at man som producent/leverandør benytter lejligheden til også at kontrollere og deklarere profilerede beklædningsbrædder iht. de danske brandkrav til beklædninger.

Få yderligere oplysninger om de konkrete muligheder – kontakt os på [email protected]

Produktstandard
Det er vigtigt at være opmærksom på, at DS/EN14915 er en produktstandard for brædder, og at CE-mærkningen skal sker for hvert bræddeprodukt. Det er ikke en beklædningsstandard.

Anvendes brædderne til belædningsformål gælder fortsat de eksisterende brandkrav til opsætning af beklædninger i Bygningsreglementet med tilhørende vejledninger.

Krav til overensstemmelse
I forbindelse med CE-mærkningen skal der foreligge dokumentation for følgende:
- Reaktion mod brand
- Formaldehyd
- Pentachlorphenol
- Vanddampgennemtrængelighed
- Lydasorption
- Isolans/varmeledning
- Biologisk holdbarhed/imprægnering

Mærkning
Mærkningen kan ske på én eller flere forskellige måder.

  • På produktet
  • På pakken
  • Sammen med følgedokumenter

Det er producentens ansvar at CE-mærke, alternativt den som bringer produktet på markedet.

Undtagelser
Undtaget for mærkningskravet er laminerede brædder og brædder, der aldrig vil kunne anvendes til væg- og loftbeklædning, f.eks. fremstillet til formål, der ikke har noget med beklædning at gøre, eksempelvis forskallingsbrædder, støbebrædder, tagbrædder mv.

Referencer
Vejledning i CE-mærkning af brædder (Kun for medlemmer)


Besøg Træshop Bliv medlem