CE-mærkning
Print

Salg af restlagre

Forhandlersalg
Det fremgår af Europa-kommissionens generelle fortolkning, at forhandlere må sælge restlagre af varer, der ikke er CE-mærket.

Europa-kommissionens generelle fortolkning af hvornår et produkt, der er under et CE mærkningsdirektiv, kan markedsføres er:

“Det tidspunkt, hvor producenten stiller produktet til rådighed for markedet – dvs. dette anses for at finde sted, når et produkt overføres fra fremstillingsstadiet med henblik på distribution eller anvendelse på fællesskabsmarkedet”.

Det vil sige, at såfremt de ikke CE-mærkede varer er leveret fra producenten til forhandleren, f.eks. tømmerhandlen, inden udløb af overgangsperioden for CE-mærkningen – så er det lovligt for forhandleren at sælge dem.

Eksempel:
Har et savværk leveret T1-mærkede taglægter til en tømmerhandel senest 31.december 2011, kan tømmerhandelen videresælge lægterne til tagformål, selv om der er krav om CE-mærkning og dermed C18-mærkning af taglægterne fra 1. januar 2012.

Besøg Træshop Bliv medlem