Print

Træs holdbarhed

Træs holdbarhed kan bl.a. forlænges ved at anvende en eller flere af følgende strategier:

  1. Gennem træartsvalget
  2. Anvendelse af konstruktiv træbeskyttelse
  3. Overfladebehandling
  4. Imprægnering
  5. Modificering
Besøg Træshop Bliv medlem