Print

Imprægnering

Træs levetid forlænges betydeligt ved imprægnering med træbeskyttelsesmidler indeholdende biocider. Der findes en række forskellige imprægneringsmetoder og -midler. Ved træimprægnering kan holdbarheden af splintved fra lokale træarter som f.eks. skovfyr ’opgraderes’ så de kan finde anvendelse udendørs.

Besøg Træshop Bliv medlem