Print

Modificering

Træ kan beskyttes mod råd og svamp gennem andre processer end imprægnering. Ved modificering af træ omdannes træstrukturen på en sådan måde, at træets ligevægtsfugtighed nedsættes og holdbarheden overfor råd og svamp øges. Der findes forskellige metoder til træmodificering.

Da modificering ændrer træets grundlæggende struktur og kemiske sammensætning påvirkes ikke bare holdbarheden, men også mange af træets øvrige egenskaber. For eksempel vil mange modificeringsprocesser medføre nedsat styrke.

Besøg Træshop Bliv medlem