Print

Træartsvalget

Træ er et meget variabelt materiale når det gælder egenskaber herunder holdbarhed. Mange træarter indeholder kerneved, der er mere holdbart pga. indholdet af forskellige kernestoffer, der virker som naturlige biocider. Fyr, lærk, thuja og eg er eksempler på træarter med kerneved. Mange importerede tropiske træarter vil også have kerneved.

Ikke alt kerneved er dog lige holdbart og der kan være store variationer indenfor en given træart. EN 350 angiver holdbarhedsklasser for en række træarter, både tempererede og tropiske.

Besøg Træshop Bliv medlem