Print

Markedskontrol af trægulve

Energistyrelsen forbereder en markedskontrol af CE-mærkning med trægulve til opstart primo april 2013.
Selve kontrollen forventes i maj og juni hos udvalgte producenter, leverandører, importører og forhandlere (herunder også netbutikker) for kontrol af CE-mærkningsdokumenter mv.. Kontrollen kan også omfatte prøvning, fx af formaldehydindhold mv.

Som ved andre markedskontrolindsatser vil der blive gennemført orienteringsmøder om kontrollen, ligesom der udsendes information om kontrollens omfang og indhold til de berørte virksomheder og brancheorganisationer. Kontrollen vil foregå i overensstemmelse med de brancheretningslinjer, der fremgår af Træinformations håndbøger om trægulve TRÆ 63 og 64, bl.a i forhold til definitionen af bærende og ikke-bærende gulve.

Som producent og importør i eget navn er der en række forhold omkring CE-mærkning, som du særligt bør være opmærksom på. De fremgår af siden CE-mærkning af trægulve, der er forbeholdt medlemmer af Træinformation. Det gælder særligt dokumentationen for CE-mærkning, ITT-dokumenter (førstegangsprøvning) og produktionskontroldokumenter (FPC-dokumenter). Ved kontrollen forventes det også at der vil være fokus på formaldehydindhold i overfladebehandlinger (lak og olie) samt i anvendte lime i lamelgulve mv.

Læs mere om CE-mærkning af trægulve (for medlemmer)

Besøg Træshop Bliv medlem