Tryimpraegneret trae i pakker_738x173
Print

Imprægneret træ

Behov for imprægnering
Træ er et miljøvenligt og stærkt byggemateriale med en lang, naturlig levetid, hvis det er beskyttet mod vejr og vind.

Træ tager ikke skade af at blive opfugtet eller vådt, blot det hurtigt får lov at tørre igen. Men udsættes træ for vedvarende fugt og varme kan der være risiko for, at træ nedbrydes.

Beskyttelse mod råd og svamp
Traditionelle, nordiske nåletræarter som fyr, gran og lærk er generelt ikke særligt holdbare, hvis de er opfugtet over lang tid eller er i direkte kontakt med jord eller vand.

Ved at trykimprægnere disse træarter forøges holdbarheden væsentligt. Normalt vil kvalitetsimprægneret træ i kontakt med jord holde mindst 20-25 år. Tilsvarende vil det uden kontakt med jord og terræn, f.eks. på facader, holde mere end 25 år.

En tilsvarende beskyttelse af snedkerpartier, som fx vinduer og døre, kan udføres med vakuumimprægnering og efterfølgende overfladebehandling med maling eller med vinduesfabrikkernes industrielle malebehandlinger.

Forudsætningen for de nævnte levetider er, at imprægneringen overholder de gældende nordiske og europæiske forskrifter, se TRÆ 57 Træbeskyttelse.

Varmebehandling af træ er ikke en egentlig imprægnering, men en modificering af træet, der stabiliserer træet fugtmæssigt på et lavere niveau, så det holder sig mere tørt. Det betyder lavere risiko for råd og svampeangreb.

Beskyttelse mod brand
Træ er, uanset træart, brandteknisk klassificeret som D-s2,d2 (klasse B materiale) i det europæiske klassifikationssystem. Dermed kan træ bruges til beklædningsformål, hvor der er krav om en klasse 2 beklædning, hvis brædderne ellers overholder gælden krav til tykkelse og profilering.

Ved at brandimprægnere træ er det muligt at forbedre træets brandtekniske egenskaber, så brandimprægneret træ klassificeres som B-s1,d0 (klasse A materiale). Det betyde at brandimprægnerede brædder kan bruges hvor der er krav om en klasse 1 beklædning.

Vælg i menuen og læs mere om imprægneret træ.

Referencer
Trykimprægneret træ
Trykimprægneret træ – se også www.tryktrae.dk
Superwood
Vakuumimprægneret træ
Varmebehandlet træ
Brandimprægneret træ
TRÆ 57 Træbeskyttelse

Besøg Træshop Bliv medlem