Print

Acetylering

Acetylering er en modificeringsproces, hvor træet imprægneres med en kemisk forbindelse kaldet eddikesyreanhydrid. Ved modificeringen reagerer eddikesyreanhydrid med træets normalt vandsugende hydroxyl-grupper (OH-grupper) og blokerer disse for vandoptag. Samtidigt udfyldes træets cellevægge med den færdigreagerede eddikesyreanhydrid og cellevæggen holdes derfor permanent svellet.

Behandlingen forudsætter en meget åben og gennemtrængelig træstruktur pga. de betydelige mængder eddikesyreanhydrid, der skal trykkes ind i træet. Acetyleringen foretages derfor på radiata fyr, som er en træart med en meget åben struktur. Radiata fyr dyrkes som plantagetræ, hovedsageligt i New Zealand og Chile.

Acetyleret træ er generelt meget holdbart og kan anvendes i brugsklasse 4. Behandlet træ er også meget dimensionsstabilt, da cellevæggen er permanent svellet. Som andre modificeringsprocesser medfører acetylering ændringer af en række af træets egenskaber. Acetyleret træ medfører en betydelig forøgelse af træets densitet – op mod 30 % og en lavere pH-værdi.

Besøg Træshop Bliv medlem