Print

Dokumentation

Nordisk Træbeskyttelsesråd (NTR) har udvidet deres mærkningsordning til i dag også at omfatte modificeret træ. Klasseinddelingen i de forskellige beskyttelsesniveauer følger samme metodik, som ved trykimprægneret træ (se afsnittet om NTR-mærkning). Når træet er modificeret, får det i NTR-mærkningsordningen suffikset ”mod” for modificeret. Ved produktion af NTR-mærket modificeret træ er virksomhederne underlagt de samme tredjepartskontroller, som ved trykimprægneret træ.

For at få godkendt en modificeringsproces til NTR-mærkning skal ansøgeren fremvise en række testresultater der dokumenterer holdbarheden på tilsvarende vis, som ved godkendelse af et traditionelt trykimprægneringsmiddel. Testene omfatter laboratorieprøvninger med kunstig ældning (EN73 og EN84), svampetest (EN15083-1 og EN330) og længerevarende feltforsøg med prøvninger over jorden (TS12037) og i jordkontakt (EN252).

Besøg Træshop Bliv medlem