Print

Cites-licenser

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) er en international konvention til kontrol af handlen med vilde dyr og planter. Konventionen sikrer, at der sker en overvågning og regulering af den internationale handel med vilde dyr og planter og kræver særlige licenser ved handel med visse dyre- eller plantearter. For nogle særligt truede arter er handel ulovlig.

Træ og træprodukter, som bærer en særlig CITES-licens bliver af EUTR betragtes som lovlig at handle med og kan derfor frit handles og markedsføres i EU uden yderligere indsamling af information, risikovurdering og risikominimering. På CITES hjemmeside[1] kan man søge blandt de mange CITES’ arter og sikre sig at den træart, man handler med evt. kræver en CITES-licens.

Besøg Træshop Bliv medlem