Print

Due Diligence

Det væsentlige i due diligence
Virksomheder, der som de første i handelskæden bringer træ- og papirprodukter i omsætning på EU-markedet, skal udvise fornøden omhu. Det kaldes også ”due diligence” og betyder i praksis, at virksomheden skal have et dokumenteret system for indsamling af oplysninger om deres træleverancer, der gør den i stand til at minimere risikoen for, at der omsættes træ og træprodukter, der indeholder ulovligt fældet træ.

De tre hjørnesten i due diligens:

  • Info om træet: Virksomheden skal have adgang til oplysninger, der beskriver træet og træprodukterne, hugstlandet (region og hugstrettigheder), den almindelige betegnelse for træarten (latinsk betegnelse), mængde (volumen, vægt eller stk.), navn og adresse på leverandører samt oplysninger om træets eller træprodukternes overensstemmelse med den gældende lovgivning i oprindelseslandet. Herudover skal virksomheden føre fortegnelse over, hvilke kunder der aftager træet i EU, som led i sporbarheden.
  • Risikovurdering: Virksomheden bør, ud fra de oplysninger som indsamles om træet, vurdere risikoen for ulovligt træ i forsyningskæden under hensyntagen til kriterierne i tømmerforordningen (EUTR).
  • Risikobegrænsning: Vurderer virksomheden, at der er risiko for ulovligt træ i forsyningskæden, kan risikoen begrænses ved at kræve yderligere oplysninger og efterprøvning hos leverandøren for at skabe større sikkerhed for lovligheden at træet.

Virksomheden kan have sit eget ”due diligence”-system eller samarbejde med et overvågningsorgan, fx et certificeringsfirma godkendt af EU-Kommissionen, som kan tilbyde et ”due diligence”-system.

Importerede produkter med en FLEGT- eller CITES-licens anses for at overholde forordningens krav.

Besøg Træshop Bliv medlem