Print

FLEGT

EU’s FLEGT licens-forordning (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)
Et énstemmigt ministerråd i Brussel vedtog den 24. oktober 2005 en forordning, der skal bremse importen af ulovligt fældet træ til EU.

Kommissionen indledte forhandlinger med tømmerproducerende lande om indgåelse af partnerskabsaftaler om skovlovshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel. Partnerlande skal ved eksport af bestemte træprodukter til EU udstede licenser, der godtgør, at det eksporterede træ er lovligt fældet i partnerlandet eller importeret lovligt til partnerlandet. Ordningen er obligatorisk for kævler, savet træ, finer og krydsfiner, men flere produktgrupper er indarbejdet i de enkelte aftaler, der er indgået med partnerlande.

FLEGT-licensordningen[1] regulerer bestemmelserne i forbindelse med import til EU af træ fra frivillige partnerskabslande (VPA’er). Det er myndighederne i modtagelandet, der skal føre kontrol med licensernes gyldighed.

Besøg Træshop Bliv medlem