Print

FLEGT

Hvad er FLEGT?
Flegt er en licensordningen, der skal sikre, at træ fra tredjelande, der har indgået en frivillig partnerskabsaftale med EU (VPA), kun kommer ind i EU, når det følges med en licens fra eksportlandet. Licensen skal dokumentere, at træet er lovligt fældet.

Flegt er dermed en bilateral aftale mellem EU og det pågældende land, som sikrer, at alt træ fra landet, som importeres og sælges i EU-lande, er lovligt fældet.

Formålet med FLEGT
Det overordnede formål med ordningen er at bidrage til udvikling af en lovlig og bæredygtig drift af partnerlandenes skove.

Ordningerne skal først virke fra det tidspunkt, hvor partnerlandet selv er klar med passende systemer til sikring og kontrol af træets lovlighed. EU vedtog rammeforordningen for FLEGT  allerede i 2005, og gennemførelsesbestemmelser fulgte i 2008.

Hvem har en FLEGT-licens?
Der er foreløbig indgået partnerskabsaftaler med bl.a. Ghana, Cameroun, Congo, Indonesien, Den Centralafrikanske Republik og Liberia, og der forhandles yderligere med en række lande om fremtidigt partnerskab, heriblandt Gabon, Malaysia og Vietnam.

Endnu er der ingen partnerlande, der er kommet så langt med udvikling af deres certificeringssystemer, at de kan udstede licenser, men et par lande er tæt på og forventes klar medio 2013.

Gennemførelsesbestemmelserne trådte i kraft den 1. maj 2012 i Danmark, og der er indgået en samarbejdsaftale med SKAT om varetagelsen af toldkontrollen af FLEGT-licenserne.

En FLEGT-licens er nok
Det unikke ved FLEGT er, at man alene kan klare sig med en FLEGT-licens som dokumentation for, at det træ man køber og anvender er lovligt. Tilsvarende gælder for Cites-licenser.

Læs mere om Flegt-ordningen her:
FLEGT – bekendtgørelse
FLEGT – importvejledning

Besøg Træshop Bliv medlem