Print

Redskaber

For mange virksomheder med komplekse leverandørkæder, kan det virke uoverskueligt at indsamle tilstrækkelig information til at kunne vurdere risikoen for, om ulovligt tømmer indgår i leverandørkæden.

Hvis virksomheder har en meget kompleks og ugennemskuelig leverandørkæde, så bliver virksomhedens due-diligence-system tilsvarende mere omfattende. For mange virksomheder kan det derfor være en fordel at ”trimme” deres leverandørkæde, således at der udelukkende handles med velkendte leverandører og produkter eller hvor leverandørerne kan fremvise dokumentation på en vis grad af lovlighed. Eksempler på sådan dokumentation kan være sporbarhedscertifikater, FLEGT-licenser eller CITES-licenser. Det påhviler dog stadig virksomhederne at verificere oprigtigheden af denne dokumentation.

Besøg Træshop Bliv medlem