Print

Hvor står FSC/PEFC

Hvad er forskellen på tømmerforordning og certificering?
Den væsentligste forskel er, at EU’s tømmerforordning (EUTR) kræver, at dokumenterede oplysninger om lovlighed i henhold til den lovgivning, som gælder i træets oprindelsesland, følger produkterne frem til importøren. Derimod kræver EUTR ikke for nuværende dokumentation for bæredygtighed.

Certificeringsordninger som eksempelvis FSC og PEFC handler som udgangspunkt om bæredygtighed, og selv om lovlighed indgår i certificeringsordningernes kriterier, lever de ikke op til EUTR-kravene, og de går ikke nødvendigvis videre til de importerende virksomheder. Dermed lever certificeringsordningerne  for øjeblikket ikke helt op til kravet om dokumenteret lovlighed.

Både FSC og PEFC arbejder med ændringer af deres certificeringsordninger, så de på sigt vil kunne dække alle krav i EUTR. Det forventes at tage tid at få ordningerne indkørt på alle markeder.

Manglende dokumentation
Umiddelbart kan hverken en FSC-certificering eller PEFC-certificering bruges som fuldstændig dokumentation for overensstemmelse med EU-forordningens krav. Men ifølge EU-forordningen kan en sådan Chain of Custody-certificeringsordning anvendes som et redskab i det ”due diligence”-system, som virksomheden skal etablere.

Følgende due diligence-oplysninger er for øjeblikket ikke automatisk tilvejebragt gennem fx et FSC-certifikat:

  • Den almindelige handelsbetegnelse for træarten samt det botaniske navn
  • Hugstlandet og region samt hugstrettigheder (lovlighed)
  • Træets eller træprodukternes overensstemmelse med gældende lovgivning vedrørende handel og toldforhold.

Det betyder i praksis, at virksomheden på nuværende tidspunkt selv skal fremskaffe disse oplysninger i samarbejde med deres leverandører. I det øjeblik et certificerings-certifikat kan kombineres med troværdige informationer på de tre ovennævnte områder, vil der være grund til at vurdere risikoen for, at produkterne indeholder ulovligt fældet træ, som lav i henhold til EU-forordningens definition af lovlighed.

Besøg Træshop Bliv medlem