Print

Hvorfor en forordning

Hvorfor en tømmerforordning i EU?
Ulovlig skovhugst er et globalt problem, som har  omfattende negative økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige virkninger i de lande det finder sted.

Man taler om ulovligt fældet træ og ulovlig skovhugst, når træer i et land fældes i strid med landets love. Problemet kan enten være, at personerne eller firmaet bag fældningen ikke har de nødvendige tilladelser, eller de fælder, uden at betale de lovpligtige afgifter.

For at komme ulovlighederne til livs har en række lande og regioner indført regler, der skal bremse handlen med ulovligt fældet træ. Det gælder USA, Australien og nu hele EU med den indførte tømmerforordning.

Hvad er EU´s Tømmerforordning?
Ordningen skal sikre, at alle der i første omsætningsled (importør) bringer træ og træprodukter på markedet, har gjort hvad der er muligt for at sikre, at det anvendte træ er lovligt fældet i oprindelseslandet, såkaldt ”due diligence”.

Ordningen gør det samtidig strafbart at bringe ulovligt fældet træ i omsætning på EU’s marked i første omsætningsled, dvs. indføre det på markedet eller bringe det i omsætning første gang.

Endelig indføres der pligt for alle, der handler med træ i EU, til at holde styr på, hvorfra de køber, og hvortil de sælger træ og træprodukter (til videresalg).

Virksomheder kan vælge at udvikle deres eget due diligence system, eller de kan anvende et system, som er udviklet af et ”overvågningsorgan”.

Hvad er omfattet?
Ordningen dækker træ og træprodukter i vid forstand, fra tømmerstokke til brædder og pladematerialer og omfatter også alle færdigprodukter som gulve, beklædninger, møbler mv.

En række produkter er undtaget for tømmerforordningen. Det gælder bl.a. den emballage som træprodukter ofte er indpakket i under forsendelse og håndtering, genbrugstræ og genbrugsprodukter af træ.

EU Kommisionens guideline
EU Kommisionen har lavet en god og letforståelig hjemmeside med vejledning om Tømmerforordningen, se den her.

Interpol
Interpol interesserer sig også for ulovligt træ og har sat en afdeling på sagen, læs mere om Interpols arbejde.

Besøg Træshop Bliv medlem