Print

Krav til virksomheder

Ulovligt fældet træ forbudt fra 3. marts
Med virkning fra 3. marts i år er det forbudt at sælge træ i samtlige EU-lande, som er ulovligt fældet, uanset om træet kommer fra EU eller fra lande uden for EU. EU’s Tømmerforordning gælder ikke blot for tømmer, men alt træ, også træprodukter og sammensatte produkter.

Den europæiske Tømmerforordning – European Timber Regulation (EUTR)
EUTR træder i kraft den 3. marts 2013 og er en EU-forordning, der gør det ulovligt at placere ulovligt træ på EU-markedet. Den omfatter både træ- og papirprodukter, som produceres i EU og som importeres fra lande uden for EU.

EU’s forordningen stiller krav til alle virksomheder, der sælger, køber og anvender træ.
Men kravene er forskellige og størst til den virksomhed, som bringer varen på markedet i EU.

Krav til producent og importør (operator)
Virksomheder, der som de første i handelskæden bringer træ- og papirprodukter i omsætning på EU-markedet, skal udvise fornøden omhu. Det kaldes også ”due diligence” og betyder i praksis, at virksomhederne skal foretage en risikovurdering og dermed minimere risikoen for at bringe træ eller træbaserede produkter, der kan indeholdende ulovligt fældet træ, i omsætning på EU-markedet.

Due diligence-systemet betyder, at virksomheden skal have et dokumenteret system for indsamling af oplysninger om deres træleverancer, der gør den i stand til at minimere risikoen for, at der omsættes træ og træprodukter, der indeholder ulovligt fældet træ. Det er både en udfordring, når træet kommer fra lande med et svagt dokumentationsniveau eller for sammensatte produkter, hvor træet kommer fra forskellige kilder.
Se Det væsentlige i due diligence

Forordningens krav til forhandlere (trader)
Når først træ- og papirprodukter er bragt i omsætning og enten sælges og/eller forarbejdes videre, skal sporbarheden bibeholdes hele vejen til slutkunden. Det betyder i praksis, at trælast- og byggemarkeder samt producentvirksomheder, som ikke selv indfører produkterne til EU, alene skal  føre fortegnelser over deres leverandører og kunder, så produkterne fortsat er sporbare.

Forordningens krav til slutkunder
Som udgangspunkt må slutkunden gå ud fra, at træ og træbaserede produkter stammer fra lovlig fældet træ. Slutkunder er typisk professionelle i byggeriet som tømrermestre, entreprenører og den private forbruger.

Bemærk: At professionelle kunder, fx tømrermestre og entreprenører, kan have status som forhandler (trader) afhængig af, hvor i handelskæden de køber og sælge produkter.

Besøg Træshop Bliv medlem