Print

Mere information

På følgende myndigheders og organisationers hjemmesider findes mere information, som kan være nyttig for virksomheder, som producerer og handler med træbaserede produkter, og som skal efterleve EU´s Tømmerforordning, EUTR.

EU EUTR
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

EU FLEGT
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

Miljøstyrelsen
http://mst.dk/erhverv/skovbrug/lovgivning/bekaempelse-af-ulovlig-toemmerhugst-eutr/

Forest Stewardship Council (FSC) i Danmark
www.fsc.dk

Programme for the Endorcement of Forest Certification (PEFC) i Danmark
www.pefc.dk

CITES
https://www.cites.org/

Transparency International, Corruption Perception Index
https://www.transparency.org/research/cpi/overview

Global Forest Registry
https://www.globalforestregistry.org/

 

 

Besøg Træshop Bliv medlem