L1000125_738x173
Print

Taglægter

Taglægters kvalitet
Kvalitetskravene til taglægter er fastlagt i en brancheaftale indgået af en række af byggeriets parter, og er udarbejdet i samråd med Arbejdstilsynet, for at imødegå alvorlige faldulykker fra tage forårsaget af svigt i lægterne. Aftalen omfatter både lægter af konstruktionstræ og LVL.

Fra 1. januar 2012 skal lægter tillige være CE-mærket, se også Overgangsbestemmelser til 31.december 2011.

Yderligere oplysninger om taglægters kvalitet, dimensionering og oplægning findes i håndbogen TRÆ 65 Taglægter, se Referencer

Kvalitetskravene til taglægter fremgår af menuen og referencerne.

Referencer
TRÆ 65 Taglægter
Oplægning af taglægter

Besøg Træshop Bliv medlem