L1000125_738x173
Print

Brancheaftale om taglægter 2011

Gælder alle taglægter
Brancheaftalen gælder for alle taglægter, der anvendes i dansk byggeri og dermed også for taglægter og byggeelementer med taglægter, der importeres til byggeri i Danmark. Brancheaftalen gælder som udgangspunkt ikke i for byggeri i Grønland.

Kvalitetskrav til taglægter af konstrutionstræ
I tillæg til kravet om CE-mærkning af taglægter fastlægger brancheaftalen krav til:

  • Træartens biologiske holdbarhed
  • Bæreevne og dimensioner
  • Tolerancer på dimensioner
  • Træfugt
  • Kvalitetskontrol

Standard taglægten 38×73 mm
Brancheaftalen giver retningslinjer for standardlægtens bæreevne for punktlast, fastlagt som spændvidden for 38×73 mm taglægter, styrkesorteret til klasse C18 iht. EN 14081-1, ved lægteafstand 550 mm og 1100 mm.

Standardlægten danne udgangspunkt for Lægtetabel 2005, der indeholder en række anvendelige lægtedimensioner med sikkerhed for forskellige spær- og lægteafstande, der er i overensstemmelse med brancheaftalen, se Lægtetabellen i TRÆ 65 Taglægter.

Brancheaftalen indeholder desuden krav til udskiftning og genanvendelse af taglægter i forbindelse med renovering af tage, samt et par enkelte fravigelser i forbindelse med anvendelse af taglægter ved skotrender og tagfod.

Kvalitetskrav til taglægter af LVL
Kvalitetskravene til lægter af LVL er dækket af CE-mærket, hvorfor der ikke er yderligere krav i Brancheaftalen.

Referencer
Brancheaftalen om taglægter 2011
TRÆ 65 Taglægter
Oplægning af taglægter

Besøg Træshop Bliv medlem