L1000125_738x173
Print

Overgangsbestemmelser

Gældende til 31. december 2011
Frem til 31. december 2011 kan lægter være T1-mærket. T1 er den sorteringsklasse iht. INSTA 142, der opfylder kravene til styrke-klasse C18 iht. DS/EN 1912.

Det betyder, at taglægter i overgangsperioden kan opfylde kravene til kvalitet, kontrol og mærkning enten iht. Brancheaftalen 2011 eller efter nedenstående overgangs-bestemmelser. Anvendes overgangsbestemmelserne skal alle øvrige krav i Brancheaftalen 2011 naturligvis også være overholdt.

Senest fra 1. januar 2012 skal taglægter være CE-mærket og tilhøre mindst styrke-klasse C18 iht. EN 14081-1.

Kontrol
Styrkesorteringen af taglægter til T1 skal være underlagt ekstern kontrol af et akkrediteret organ eller en anerkendt kontrolordning, der opfylder de samme betingelser som for CE-mærkede lægter.

Mærkning
Mærkning skal forefindes på mindst ét sted og mærkningen må kun foretages på færdigsorterede lægter. Taglægter kan være mærket på én af følgende måder:

1. Mærkning i henhold til en kontrol- eller certificeringsordning baseret på EN 1912 og INSTA 142 med følgende indhold:
T1(C18), “producentens navn (evt. i forkortet form)”, “kontrol- eller certificeringsordningens mærke” (f.eks.: en Nordisk T-virkeordnings mærke)

2. Mærkningen i henhold til EN 14081-1, hvor CE ikke påføres, med følgende indhold:
“Kontrol- eller certificeringsordningens mærke”, “producentens navn (evt. i forkortet form)”, EN 14081-1, C18 (T1)

Referencer
Brancheaftalen om taglægter 2011
TRÆ 65 Taglægter

Besøg Træshop Bliv medlem