Print

Træimprægnering

Træimprægnering har typisk til formål at forlænge træs holdbarhed. Træet imprægneres med et eller flere biocider, der beskytter træet mod skimmelangreb, råd og svamp, insektangreb, og/eller angreb fra marine skadevoldere (pæleorm, pælekrebs). Imprægnering kan også have til formål at beskytte mod brand. Beskrivelse af brandimprægnering følger på et senere tidspunkt.

Metoder
Der findes forskellige metoder til imprægnering af træ. I Danmark er trykimprægnering den mest anvendte metode til imprægnering af bygningstræ. Tidligere var vakuumimprægnering meget anvendt til beskyttelse af snedkerpartier, som fx vinduer og døre, men i dag anvendes typisk rent kernetræ til dette formål. Superkritisk imprægnering er en danskudviklet metode, der bl.a. kan anvendes til gennemimprægnering af ellers svært imprægnerbare træarter som f.eks. gran.

Besøg Træshop Bliv medlem