Print

Superkritisk imprægnering

Superkritisk imprægnering er en relativ ny og danskudviklet metode til imprægnering af træ. Hvor traditionel trykimprægnering anvender væske – typisk vand – som opløsningsmiddel til aktivstofferne, anvendes der ved superkritisk imprægnering CO2 som opløsningsmiddel. CO2 tryksættes, typisk til et tryk på omkring 150 bar, så den går på såkaldt superkritisk tilstand.

I superkritisk tilstand er CO2 tung som en væske, så den kan anvendes som opløsningsmiddel, men den er samtidigt principielt en gas. De gasagtige egenskaber kombineret med den høje densitet gør, at CO2 i superkritisk tilstand kan anvendes som opløsningsmiddel med meget stor indtrængningsevne i træ. Det betyder, at man ved superkritisk imprægnering kan gennemimprægnere træarter, som ikke kan imprægneres ved traditionel trykimprægnering, f.eks. gran og kernetræ i fyr. Til forskel fra traditionel trykimprægnering er superkritisk imprægneret træ tørt både før, under og efter imprægneringen.

Besøg Træshop Bliv medlem