Print

Træplader

Pladetyper

Oversigt over pladetyper
Træplader anvendes i byggeriet primært til undergulve, tagunderlag og faste undertage, samt til vindspærre og beklædning på facader, vægge og lofter.

Træbaserede plader fremstilles af træ i form af finer, spåner eller fibre sammenholdt af lim, lignin eller cement, og omfatter:

 • Krydsfiner
 • OSB (Oriented Strand Board)
 • Spånplader
 • Cementbundne spånplader
 • Træfiberplader (hårde, halvhårde og bløde)
 • MDF (Medium Density Fibreboard)
 • LVL (Laminated Veneer Lumber)
 • SWP (Solid Wood Panel)
 • Træbetonplader
 • Ekstruderede spånplader
 • Flaxboard

Træplader som permanent indgår i byggeri skal være CE-mærkede, se CE-mærkning

Hver pladetype kan leveres i flere kvaliteter (Technical Class), beregnet til forskellige anvendelsesformål. Anvendelsen er dels bestemt af fugtforholdene på brugsstedet, og dels om pladerne skal anvendes til bærende eller ikke-bærende formål.

Eurocode 5 opdeler anvendelsen i 3 anvendelsesklasser – se her

Håndbogen TRÆ 60 Træplader indeholder detaljerede anbefalinger for valg af hver enkelt pladetype til udvalgte anvendelsesområder.

Besøg Træshop Bliv medlem