Print

Anvendelsesklasser

Anvendelsesklasser for pladematerialer
Når træplader anvendes i byggeriet, er det afgørende at vælge den rette pladetype i forhold til de klimatiske påvirkninger, som pladerne bliver udsat for i byggeperioden og i den færdige bygning.

Eurocode 5 defineret følgende tre anvendelsesklasser

1: Tørre omgivelser
Konstruktioner i opvarmede bygninger, hvor der ikke sker særlig opfugtning af luften, f.eks. boliger, kontorer og forretninger, hvor den relative luftfugtighed kun overstiger 65% i nogle få uger.

2: Fugtige omgivelser
Konstruktioner i ventilerede, ikke-permanent opvarmede bygninger, f.eks. fritidshuse, garager og lagerbygninger, samt ventilerede konstruktioner beskyttet mod nedbør, f.eks. ventilerede tagkonstruktioner, hvor den relativ luftfugtighed på årsbasis kun overstiger 85 % i nogle få uger.

3: Udendørs, vådt
Konstruktioner udsat for nedbør, f.eks. facadebeklædning, konstruktioner i fugtige rum og tagunderlag i uventilerede tage samt konstruktioner udsat for vand, f.eks. betonforme, hvor træfugtighed i kortere perioder på årsbasis overstiger 20 %.

Besøg Træshop Bliv medlem