Print

Brancheaftale

Brancheaftale om træplader til tage
Brancheaftalen forpligter alle i byggeriet til at anvende ”halve tagplader” til tagunderlag og undertage. Aftalen skal forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet i byggeriet og er bindende for byggeriets parter fra 1. marts 2011.

To-mandshåndtering af store plader på taget vil som udgangspunkt ikke blive accepteret af Arbejdstilsynet.

Aftalen omfatter krydsfiner- og OSB-plader samt plader med færdig tagpapoverflade, som anvendes til tagarbejde i nybyggerier og renovering af eksisterende bygninger.

Konkret betyder aftalen, at træplader, som håndteres på taget, ikke må være større end 650 x 3100 mm og veje mere end 18 kg per plade. Det svarer til, at pladerne nu kun må være halvt så brede som tidligere.

Store plader ude af markedet
Traditionelle tagplader på 1220 x 2440 mm må fremover kun anvendes, hvis de håndteres og lægges maskinelt på taget, f.eks. som undertag eller underlag for tagpap.

Arbejdstilsynet
Aftalen sikrer at byggeriet leve op til Arbejdstilsynets krav om, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ved manuel håndtering af plader på tage. I forhold til sundhed skal løft vurderes efter løftemodellen i Arbejdstilsynets interne instruks 3/2010 “Vurdering af tunge løft”. Bæring mv. skal vurderes efter AT-vejledning D.3.1.

Fakta om aftalen:

  • Brancheaftalen omfatter manuel håndtering af træplader på taget.
  • Følgende CE-mærkede tagplader er omfattet af aftalen: Krydsfiner (iht. EN 636) og OSB (iht. EN 300).
  • Største tilladte bredde x længde: 650 x 3100 mm.
  • Maximalt tilladte vægt = 18 kg. pr. plade (i normal tør tilstand).
  • Aftalen gælder for alle, der importerer, producerer, forhandler og anvender de nævnte træbaserede tagplader i dansk byggeri, og er bindende fra 1. marts 2011.
  • Aftalen forhindrer ikke, at der anvendes plader med større dimensioner og vægt, så længe det sker sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt iht. Arbejdstilsynets vejledninger.

I praksis betyder det, at pladerne skal lægges maskinelt på taget. To-mandshåndtering accepteres som udgangspunkt ikke af Arbejdstilsynet.

Reference
Brancheaftale om træplader 2010 (pdf)

Besøg Træshop Bliv medlem