Print

CE-mærkning

Mærkning af plader til byggeri

Alle træbaserede plader, der permanent indgår i byggeri skal være CE-mærkede. Stort set alle plader skal være mærket efter den fælleseuropæiske harmoniserede standard EN 13986 (Træbaserede plader til konstruktionsbrug – Karakteristika, overensstemmelsesvurdering og mærkning).

Træbetonplader skal dog CE-mærkes efter deres egen harmoniserede standard, EN 13168, og tynde, hårde træfiberplader til undertag skal CE-mærkes efter EN 14964.

Plader til møbler og inventar
Plader, der anvendes til produktion af møbler, køkken- og garderobeskabe og lignende, der anvendes til møblering i byggeri, er ikke omfattet af kravet om CE-mærkning, men de skal fortsat overholde de gældende krav til miljø og indeklima, se Indeklimakrav til træplader.

Krævede CE-dokumenter
Producent/importør skal medlevere eller gøre følgende dokumenter tilgængelige, f.eks. på deres hjemmeside:

  • EC-Overensstemmelseserklæring
  • EC-Certifikat (Skal foreligge for bærende og brandimprægnerede plader)
  • Lægningsvejledning (Skal foreligge for plader til bærende tagunderlag og bærende undergulve. Mindstekravet til lægningsvejledning fremgår af håndbogen TRÆ 60 Træplader).

Herudover kan der foreligge et Datablad med de oplysninger i CE-mærket, som der ikke er plads til på plademærkningen.

Ansvarsforhold ved at bringe et pladeprodukt på markedet i Danmark fremgår af Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer.

Besøg Træshop Bliv medlem