Print

Indeklimakrav til træplader

Træplader der anvendes til byggeri samt møbler og inventar skal overholde gældende bestemmelser for indhold af formaldehyd og pentachlorphenol.

Formaldehyd
Byggematerialer, der afgiver formaldehyd, skal iht. Bygningsreglement 2010 være deklareret til  klasse E1 for anvendelse i Danmark. Tilsvarende gælder for træbaserede pladematerialer til møbel og inventar iht. Miljøstyrelsens regler.

Træbaserede pladematerialer limet med ureabaserede lime kan afgive formaldehyd til den omgivende luft og dermed til indeklimaet. Det gælder spånplader, MDF-plader, nogle OSB-plader og visse krydsfinerprodukter alene beregnet til interiør brug. I praksis vil formaldehydindholdet i disse plader ofte være langt mindre end klasse E1 kravet, fordi producenterne har tilpasset deres produkter til de stigende krav til indeklimaet.

Krydsfiner, LVL- og SWP-plader samt træfiberplader er normalt ikke limet med formaldehyd afgivende lime. Tilsvarende gælder for nogle OSB-plader. Cementbundne plader som cementspånplader og træbetonplader afgiver heller ikke formaldehyd til indeklimaet.

Pentachlorphenol
Der er i Bygningsreglementet 2010 fastsat grænser for indholdet af pentachlorphenol i byggematerialer.

I praksis vil der ikke være PCP i træplader.

Besøg Træshop Bliv medlem