Print

Krydsfiner

Fremstilling og opbygning
Krydsfiner er normalt opbygget symmetrisk og fremstilles ved at sammenlime et ulige antal krydsende finerer, så de to yderste finerlag har samme retning.

Yderfinerens fiberretning benævnes krydsfinerpladens fiberretning. Retningen vinkelret herpå er pladens tværretning, og finerer med denne fiberretning kaldes tværfinerer. Yderfinererne er som regel de mest bestandige, har det bedste udseende og den største styrke.

Kvaliteter og anvendelse
Krydsfiner fremstilles efter kravene i EN 636 (Krydsfiner – Specifikationer) er opdel i 6 kvaliteter (Technical Class), beregnet til forskellige fugtforhold samt til ikke-bærende eller bærende formål:

Ikke-bærende formål

• EN 636-1: Anvendelsesklasse 1 (tørt)

• EN 636-2: Anvendelsesklasse 2 (fugtigt)

• EN 636-3: Anvendelsesklasse 3 (udendørs)

Der kan være tilføjet et ‘G’ efter nummeret, f.eks. EN 636-2G. G står for General. Betegnelsen forventes at blive erstattet af NS, der står for Non Structural.

Bærende formål

• EN 636-1S: Anvendelsesklasse 1 (tørt),

• EN 636-2S: Anvendelsesklasse 2 (fugtigt)

• EN 636-3S: Anvendelsesklasse 3 (udendørs)

Der kan være tilføjet et S efter nummeret. S står for Structural.

Udseende
Krydsfiner til bygge- og konstruktionsformål leveres plane med enten upudset eller pudset overflade. Plader til gulv og tag leveres normalt med renskårne endekanter og med fer og not i de langsgående pladekanten. Til beklædningsformål leveres krydsfinerplader profileret (sporet) eller profileret og sandblæst.
Til en række specialformål fås krydsfiner med mange forskellige overflader og belægninger, f.eks. slidstærk fenolbelægning, melamin, gummi, metl, plast og pair til maling..

Finerede overflader klassificeres efter udseende i 5 klasser i forhold til anvendelsen. Kvaliteten afhænger af yderfinerenes kvalitet, der angives for både for- og bagside. Krydsfiner benævnt II/III betyder således, at forsiden opfylder klasse II og bagsiden klasse III. Inderfinerer vil normalt svare til yderfineren i den laveste klasse.

Håndbogen TRÆ 60 Træplader indeholder yderligere oplysninger om pladekvalitet og detaljerede anbefalinger for valg af krydsfiner til udvalgte anvendelsesområder.

Dimensioner og tolerancer
Krydsfiner produceres i de  traditionelle pladeformat er 2440 x 1220 mm. Derudover fås pladerne i størrelserne 2500 x 1250 mm og 2400 x 1200 mm.

Til tag- og gulvformål fremstilles pladerne som ‘halve plader’, delt på langs så formatet bliver 2440 x 610 mm med fer og not på langsiderne. Se Brancheaftalen for træbaserede plader til tage.

Fugtbetingede dimensionsændringer
Nåletræskrydsfiner vil svinde og kvælde i både længde og bredde svarende til omkring 0,15 ‰ (mm/m) ved 1 % ændring af pladens fugtindhold

Limtyper og miljø
Afhængigt af træarten kan nyproduceret krydsfiner afgive trælugt, der normalt aftager med tiden.
Krydsfiner vil i de fleste tilfælde være limet med fenollim, der ikke afgiver formaldehyd til indeklimaet. Til interiørformål (anvendelsesklasse 1) kan pladerne være limet med andre limtyper, f.eks. pva-lim, der ikke afgiver formaldehyd, eller med ureaholdige lime, som vil kunne afgive formaldehyd til indeklimaet,

Yderligere om limtyper i krydsfiner fremgår af håndbogen TRÆ 60 Træplader.

Besøg Træshop Bliv medlem