Print

Markedskontrol

Energistyrelsen overvåger løbende om byggevarer lever op til gældende krav. Markedsovervågningen er rettet mod byggevarer, der skal være CE-mærket eller VA-godkendt. Kontrollen omfatter dokumentkontrol og kan tillige omfatte test af byggevarens egenskaber.

Regler for markedsovervågning
De gældende regler for markedsovervågning og for markedsføring af byggevarer i Danmark findes på Energistyrelsens hjemmeside, se CE-mærkning af byggevarer.

Kontrol af træplader
Træplader er omfattet af markedskontrollen, der sikrer at produkterne er CE-mærket og lever op til bl.a. gældende indeklimakrav, se Indeklimakrav til træplader.

Producenter, leverandører og forhandlere af træplader er forpligtet til at kunne dokumentere pladernes kvalitet og anvendelse. Oversigt over tidligere gennemført kontrol af træplader findes på Energistyrelsens hjemmeside, se Træpladeindsats.

Råd og vejledning
Producenter og leverandører, der har ansvar for CE-mærkning af træplader, kan finde vejledning om CE-mærkning i 6 faktaark udarbejdet af Byggestyrelsen.

Faktaark I: CE-mærkning – pladetyper. Generelt om CPD, træplader og mærkning (PDF).

Faktaark II: Anvendelse – Valg af pladetype (PDF).

Faktaark III: Krav til dokumentation af egenskaber (PDF)

Faktaark IV: Hvordan læses og forstås CE-mærkning (PDF)

Faktaark V: Checkliste (PDF)

Faktaark VI: Specielt for træplader til gulv og tag (PDF)

Forhandlere af træplader er forpligtet til at kunne dokumentere at pladerne er korrekt CE-mærket og skal udlevere gældende lægningsvejledning.

Ansvarsforhold ved at bringe et pladeprodukt på markedet i Danmark fremgår af CE-mærkning af træplader

Besøg Træshop Bliv medlem