Foto16
Print

Trykimprægneret træ

Trykimprægnering
Trykimprægnering er den mest anvendte metode til imprægnering af bygningstræ. I Danmark anvendes der alene imprægneringsmidler, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Det er midler baseret på organiske fungicider, kobbersalte opløst i vand.

Trykimprægneret træ, som importeres fra de øvrige nordiske lande med NTR-mærke, vil i de fleste tilfælde være imprægneret med tilsvarende midler, og godkendt af disse landes miljømyndigheder.

Trykimprægneret træ fremstilles i 4 kvaliteter til følgende anvendelse:

  • I jordkontakt, f.eks. stolper i jord og ferskvand
  • Uden jordkontakt, f.eks. facadebeklædninger, sternbrædder, hegn mv.
  • Granbrædder til malede beklædninger
  • I havvand, f.eks. til havneanlæg, badebroer mv.

Vælg i menuen og læs mere om valg og anvendelse af trykimprægneret træ.

Besøg Træshop Bliv medlem