Foto16
Print

Holdbarhed

Levetid og farve
Ved at trykimprægnere nordiske nåletræsarter, som fyr, gran og lærk, forøges holdbarheden væsentligt. Normalt vil kvalitetsimprægneret træ i kontakt med jord holde mindst 20-25 år. Tilsvarende vil det uden kontakt med jord og terræn, f.eks. på facader, holde mere end 25 år.

Trykimprægneret træ er normalt grønt pga. imprægneringsmidlets indhold af kobbersalte. Det fås også brunimprægneret pga. tilsat farve til imprægneringen.

Når trykimprægneret træ anvendes udendørs og ubeskyttet i vejrliget, vil træet med tiden blive gråt pga. af vejrligets påvirkning. Der kan også forekomme mindre eller større ridset i overfladen alt efter placeringen i forhold til verdenshjørnerne. Syd og vestvendte ubehandlede træoverflader er mest udsatte. Det vil også i længden reducere levetiden.

Ønskes en længere levetid, samt færre ridser og revner, bør træet overfladebehandles med træbeskyttelse eller maling. Jo mere dækkende denne behandlingen er, des bedre beskytter den træet.

Ved overfladebehandling skal trykimprægneret træ ikke grundes mod råd og svamp. Det er allerede gjort med imprægneringen, men træet skal grundes 1 gang for at skabe god vedhæftning til træoverfladen før færdigmaling. Se TRÆ 57 for valg af behandlingsmetode.

Referencer
TRÆ 57 Træbeskyttelse

Besøg Træshop Bliv medlem