Foto16
Print

Kvalitet

Valg af trykimprægneret træ
Trykimprægneret træ fremstilles i 4 kvaliteter i henhold til NTR (Nordisk Træbeskyttelses Råd) ud fra kravene til anvendelsen:

NTR-klasse AB
Anvendes til træ, som er udsat for vejr og vind eller kondens, men som ikke er i kontakt med jord eller permanent i vand, f.eks. udvendige beklædninger og hegnsbrædder.
Anvendes også ved reparation efter fugtskader og lettere angreb af råd og svamp.

NTR-klasse A
Anvendes til træ i permanent kontakt med jord eller ferskvand, f.eks. stolper i jord og ferskvand, terrassebeklædninger, udvendige trætrapper og altaner.
Anvendes også til træ i kritiske konstruktioner, som kan være vanskelige at inspicere og svære at udskifte, fx bundremme på fundamenter samt til alle reparationer efter råd- og svampeangreb.

NTR-klasse M
Anvendes til træ i saltholdigt havvand, og hvor der stilles krav om stor holdbarhed og styrke, f.eks. badebroer, kajanlæg og fortøjningspæle i havvand.

NTR-klasse GRAN
Anvendes til granbrædder, der ikke er i kontakt med jord, og som højst er 25 mm tykke (NTR-Rekommandation nr. 8/91), f.eks. hegnsbrædder og malede facadebeklædninger.

Referencer
TRÆ 57 Træbeskyttelse
www.tryktrae.dk

Besøg Træshop Bliv medlem