Foto16
Print

Midler og miljø

Miljøgodkendte midler
Trykimprægnering har været udført i Danmark siden slutningen at 1950’erne, og udført med flere forskellige imprægneringsmidler.

Af hensyn til de miljømæssige virkninger, især vanskeligheder ved bortskaffelse af tungmetaller fra imprægneret træ, er der siden midten af 1980’erne gennemført en frivillig udfasning af de mest miljøbelastende stoffer, f.eks. arsen og krom.

I 1989 indførte Miljøstyrelsen et produktionsforbud mod kreosot i Danmark fordi kreosotolie indeholder adskillige forbindelser, der anses for at være kræftfremkaldende. Kreosotimprægneret træ må dog importeres og anvendes, hvis det overholder Miljøstyrelsens særlige krav. Der gælder dog betydelige anvendelsesbegrænsninger, og for professionelle gælder Arbejdstilsynets substitutionsregel om, at der skal anvendes det mindst farlige imprægnerede træ.

I 1992 blev al produktion, import og anvendelse af arsenholdigt træ forbudt. Siden er godkendelsen af krommidler til imprægnering i Danmark ikke blevet fornyet, og er dermed ikke længere lovlig.

Der er dog ikke noget forbud mod import af kromimprægneret træ, men i praksis forekommer det sjældent. I henhold til en frivillig aftale mellem træbranchen og Miljøstyrelsen importerer træbranchen ikke kromholdige produkter, dels fordi håndtering af kromholdigt træ kan medføre nikkelallergi, og dels fordi tungmetalholdigt træ er svært at bortskaffe og derved vil belaste miljøet.

Fra 1997 har den danske imprægneringsindustri alene anvendt midler, der er godkendt af Miljøstyrelse og vurderet acceptable ud fra omfattende miljøvurderinger i jord og marint miljø. Disse midler er baseret på en blanding af kobber og organiske fungicider. Svenske leverandører, der dækker en stor del af forbruget i Danmark, anvender tilsvarende midler.

Referencer
TRÆ 57 Træbeskyttelse

Besøg Træshop Bliv medlem