82_738x173
Print

Undertag til renovering

Valg af undertag til tagrenovering
Ved renovering af ældre tagkonstruktioner med udnyttet tagetage er det sjældent muligt at sikre en helt tæt dampspærre i tagkonstruktionen.

Ved tagrenoveringer, hvor der etableres undertag under en ny tagdækning, anbefaler Træinformation, at der udføres et ventileret undertag af f.eks. træfiberplader, et fast undertag eller et banevareundertag af god kvalitet. Undertaget skal være vel ventileret ved tagfod (udhæng) og kip iht. gælden forskrifter, se f.eks. TRÆ 54 Undertage.

Manglende ventilation i kombination med en utæt dampspærre og andre utætheder, f.eks. i skunkvægge og loftlemme, betyder ofte en opfugtning af tagkonstruktionen på grund af fugtig rumluft, der suges op i taget fra de underliggende beboelsesrum. Anvendes der en diffusionsåbent undertagskonstruktion, vil den ofte ikke være i stand til at transportere de store fugtmængder væk fra tagkonstruktionen, så effektivt som en ventileret undertagskonstruktion.

Bemærk: Nogle leverandører af diffusionsåbne undertage anbefaler, at undertaget opsættes uden ventilation ved kip, når undertagsmaterialet anvendes ved ventilerede konstruktioner. Det er Træinformtions erfaring at undladelse af kipventilation fører til fugtskader.

Referencer – læs mere
TRÆ 67 Undertage

Besøg Træshop Bliv medlem