82_738x173
Print

Valg af undertag

Valgkriterier
Undertaget bør vælges ud fra den påvirkning, det bliver udsat for, og ud fra krav til levetid:

 • Påvirkningen er afhængig af tagets hældning og tagdækningen tæthed
 • Levetiden afhænger undertagsmaterialets kvalitet og påvirkningerne i brugsperioden

Tagdækninger tæthed
De fleste tagdækninger er mere eller mindre åbne for slagregn og fygesne.

De mere åbne er f.eks.:

 • Vingetegl
 • Bæverhaler
 • Diagonalskiffer

De mindre åbne er f.eks.:

 • Vingetegl ved taghældning over 40º
 • Falstagsten
 • Skifer

De tætte er f.eks.:

 • Falstagsten ved taghældning over 35º

Undertagets levetid
Levetiden for et undertag bør normalt have samme levetid som tagdækningen. De forventede levetider for undertage afhænger af taghældning og tagdækningen tæthed:

 • Træfiberundertage: 30-50 år
 • Faste undertage med ét lag tagpap: 40-80 år
 • Faste undertage med to lag tagpap: 50-100 år
 • Tynde banevarer: 5-20 år
 • Kraftigere banevarer: 10-30 år

Bemærk: Brug aldrig undertage til midlertidig afdækning af bygningen i opførelsesperioden, fordi erfaringer viser at det i de fleste tilfælde reducerer undertagets levetid.

Referencer – læs mere:
DUKO
TRÆ 67 undertage

Besøg Træshop Bliv medlem