82_738x173
Print

Ventileret undertag

Funktion
Ved et ventileret undertag forstås et undertag, der er ventileret på undersiden, f.eks. ved at ventilere et uudnyttet tagrum med udeluft ved tagfod og i kippen.

Tilsvarende gælder for paralleltage, dvs. tagetager der er udnyttet til kip. Her skal der være ventilation mellem undertag og isolering. Mindst 45 mm hulrum ved fast undertag og mindst 70 mm ved undertage af træfiberplader og banevarer, målt ved spærene, fordi disse undertage hænger på midten.

Forudsætningen for at undertaget fungerer som forventet, er at huset er udført med en tæt dampspærre i tag og vægge.

Tætte undertage, f.eks. fast undertag med tagpap og tætte banevarer, skal altid udføres ventileret.

Referencer
TRÆ 67 Undertage
TRÆ 60 Træplader

Besøg Træshop Bliv medlem