Tagfiberundertag_Billede 002_738x173
Print

Faste undertage

Funktion
Faste undertage er bærende, trædefaste underlag af enten brædder, krydsfinér eller OSB-plader beklædt med tagpap i ét eller flere lag afhængig af kravet til levetid.

Undertagskonstruktionen er diffusionstæt og skal derfor ventileres effektivt på under-siden iht. de gældende regler for ventilering af faste undertage i håndbogen TRÆ 54 Undertage.

CE-mærkning
Krydsfinerplader skal være CE-mærket iht. DS/EN 13986, DS/EN 13986/NA og EN 636 type 2 eller 3 og mærket Roof eller Roofing.

OSB-plader skal være CE-mærket iht. DS/EN 13986, DS/EN 13986/NA og EN 300 type OSB/3 eller 4 og mærket Roof eller Roofing.

Anvendelse
Faste undertage under vingetegl bør anvendes ved en taghældning på mindst 18º. Med tættere tagdækninger og inddækkede afstandslister kan de anvendes ved taghældninger ned til 3º, se TRÆ 54.

Faste undertage af krydsfiner- eller OSB-plader kan bruges til afstivning af tagkonstruktionen i stedet for lægter eller stålbånd, se TRÆ 60 Træplader (udkommer i 4. kvartal 2011).

Krav til projektering og oplægning af bræddeunderlag

 • Der anvendes normalt 21 eller 23 mm brædder. Spændvidden afhænger af taghældningen, se TRÆ 54, tabel 8 og 9
 • Brædderne skal være med fer og not og højst 115 mm brede
 • Brædderne lægges med fersiden opad og med en fugeafstand, der afhænger af bræddefugtigheden, se TRÆ 54, tabel 11
 • Bræddestød skal placeres over spær eller med flyvestød iht. TRÆ 54
 • Brædderne sømmes til spærene med ét korrosionsbeskyttet søm pr. understøtning iht. TRÆ 54, tabel 10
 • Bræddeundertage skal afdækkes i byggeperioden for sikring mod opfugtning.

Krav til projektering og oplægning af krydsfinerunderlag

 • Pladerne skal være godkendt som tagunderlag og mærket Roof eller Roofing
 • Pladerne skal være fer/not-samlet på langsiderne. Pladeenderne stødes over spærene, eller samles med flyvestød, hvis pladerne er dokumenteret til formålet af producenten iht. TRÆ 54
 • Ved flyvestød med sløjfesamling skal spændvidden normalt reduceres i forhold til TRÆ 54, tabel 13
 • Pladerne forskydes mindst 1 fag ved oplægning og lægges med fugeafstande afhængig af pladernes fugtindhold for at undgå at pladerne rejser sig i samlingerne, se TRÆ 54, tabel 15
 • Pladerne fastgøres til spærene med maskinsøm eller skruer iht. TRÆ 54, tabel 14
 • Pladerne bør afdækkes i byggeperioden for sikring mod opfugtning og kvældning (udvidelse).

Krav til projektering og oplægning af OSB-underlag

 • Pladerne skal være godkendt som tagunderlag og mærket Roof eller Roofing.
 • Pladerne skal være fer/not-samlet på langsiderne. Pladeenderne stødes over spærene, se TRÆ 54.
 • Pladerne forskydes mindst 1 fag ved oplægning og skal lægges med de fugeafstande, som fremgår af TRÆ 54, tabel 19, for at undgå at pladerne rejser sig i samlingerne på grund af fugtudvidelse.
 • Pladerne fastgøres til spærene med maskinsøm eller skruer som angivet i TRÆ 54, tabel 18.
 • Pladerne bør afdækkes i byggeperioden for sikring mod opfugtning.
 • OSB-plader bør ikke anvendes ved særligt fugtudsatte underlag pga. pladetypens større fugtudvidelse end f.eks. krydsfiner.

Yderligere oplysninger
Ved oplægning af undertage af brædder eller træplader som underlag for tagpap, er der en række krav til træfugtighed, fugeafstande, sømning, oplægningsmønster samt materialekrav, som skal overholdes. Retningslinierne er fastlagt i håndbogen TRÆ 54 Undertage, som er branchestandard for faste undertage. Håndbogen indeholder også vejledning i valg af tagpap til faste undertage. Konstruktionstegninger i Autocad-format findes i TRÆcad, se Referencer.

Referencer
TRÆ 67 Undertage
TRÆ 60 Træplader
TRÆcad Bygningsdetaljer

Besøg Træshop Bliv medlem