Tagfiberundertag_Billede 002_738x173
Print

Faste undertage

Funktion
Faste undertage er bærende, trædefaste underlag af enten brædder, krydsfinér eller OSB-plader beklædt med tagpap i ét eller flere lag afhængig af kravet til levetid.

Undertagskonstruktionen er diffusionstæt og skal derfor ventileres effektivt på undersiden iht. de gældende regler for ventilering af faste undertage i håndbogen TRÆ 67 Undertage.

CE-mærkning
Krydsfinerplader skal være CE-mærket iht. EN 13986 og beregnet til brug i anvendelsesklasse 2 eller 3 iht. EN 636 type 2S eller 3S og mærket Roofing.

OSB-plader skal være CE-mærket iht. EN 13986 og beregnet til brug i anvendelsesklasse 2 eller 3 iht. EN 300 type OSB/3 eller 4 og mærket Roofing.

Anvendelse
Taghældningen bør normalt være mindst 18º når der benyttes fast undertag. Med tættere tagdækninger og inddækkede afstandslister kan fast undertag dog anvendes ved taghældninger ned til 3º, se TRÆ 67.

Faste undertage af krydsfiner- eller OSB-plader kan bruges til afstivning af tagkonstruktionen i stedet for lægter eller stålbånd, se TRÆ 60 Træplader.

Krav til projektering og oplægning af bræddeunderlag

 • Der anvendes normalt 21 eller 23 mm brædder. Spændvidden afhænger af taghældningen, se TRÆ 67, tabel 11 og 13
 • Brædderne skal være med fer og not og højst 115 mm brede
 • Brædderne lægges med fersiden opad og med en fugeafstand, der afhænger af bræddefugtigheden, se TRÆ 67, tabel 10
 • Bræddestød skal placeres over spær eller med flyvestød iht. TRÆ 67
 • Brædderne sømmes til spærene med ét korrosionsbeskyttet søm pr. understøtning iht. TRÆ 67, tabel 12 og figur 157
 • Bræddeundertage skal afdækkes i byggeperioden for sikring mod opfugtning.

Krav til projektering og oplægning af krydsfiner- eller OSB-underlag

 • Pladerne skal være godkendt som tagunderlag og mærket Roof eller Roofing
 • Pladerne skal være fer/not-samlet på langsiderne og pladeender skal stødes over spær. Flyvestød må kun anvendes, hvis den aktuelle pladetype er prøvet for punktlast og stødlast med flyvestød placeret på det farligste sted og resultatet overholder de danske krav i EN 1995-1-1 DK NA
 • Pladerne forskydes mindst 1 fag ved oplægning og lægges med fugeafstande afhængig af pladernes fugtindhold for at undgå at pladerne rejser sig i samlingerne, se TRÆ 67, figur 189 og 190
 • Pladerne fastgøres til spærene med maskinsøm eller skruer iht. TRÆ 67, tabel 16
 • Pladerne bør afdækkes i byggeperioden for sikring mod opfugtning
 • OSB-plader bør ikke anvendes ved særligt fugtudsatte underlag pga. pladetypens større fugtbevægelser end fx krydsfiner.

Yderligere oplysninger
Ved oplægning af undertage af brædder eller træplader som underlag for tagpap, er der en række krav til træfugtighed, fugeafstande, sømning, oplægningsmønster samt materialekrav, som skal overholdes. Retningslinierne er fastlagt i håndbogen TRÆ 67 Undertage, som er branchestandard for faste undertage. Håndbogen indeholder også vejledning i valg af tagpap til faste undertage. Konstruktionstegninger i AutoCAD-format findes i TRÆcad, se Referencer.

Referencer
TRÆ 67 Undertage
TRÆ 60 Træplader
TRÆcad Bygningsdetaljer

Besøg Træshop Bliv medlem