Tagfiberundertag_Billede 002_738x173
Print

Træfiberundertage

Funktion
Træfiberplader kan anvendes til både ventilerede og uventilerede undertags-konstruktioner. Pladerne fremstilles med en vandafvisende overflade og ru vandabsorberende underside, der kan akkumulere nedefra kommende fugt. Fugten kan diffundere gennem pladen og frigives på oversiden, hvor den ventileres bort.

CE-mærkning
Træfiberplader skal være CE-mærket iht. DS/EN 14964 og være af typen DS/EN 622-2 HB.H (anvendelsesklasse 2: Humid Conditions).

Anvendelse
Træfiberundertage under vingetegl bør anvendes ved en taghældning på mindst 25º. Med tættere tagdækninger kan de anvendes ved taghældninger ned til 11º, se TRÆ 54.

Krav til projektering og oplægning

  • Træfiberundertage oplægges med den glatte pladeside opad
  • Undertaget bør normalt afsluttes i tagrenden. Det må ikke afvandes i udhænget
  • Undertaget kan afsluttes bag tagrenden, hvis taghældningen er Lukket iht. tabel 2 i TRÆ 54 og udhænget er mindst 300 mm. Ved kraftig nedbør og vind kan afvandingen bag tagrenden i uheldige tilfælde give anledning til tilsmudsning af den underliggende facade
  • Afslutningen i tagrenden skal udføres så træfiberundertaget afsluttes på en inddækket fodplade af konstruktionskrydsfiner. Inddækket bør være udført med metalafdækning eller af egnet tagpap på fodblik, der er ført ud i tagrenden
  • Undertaget bør føres ud i gavludhæng og afsluttes tæt til sternbrædder eller lignende
  • Ventilerede undertage skal have en ventilationsspalte på mindst 70 mm målt ved spær
  • Uventilerede undertage bør oplægges med en luftspalte på 20 mm mellem undertag og isolering for at sikre plads til ekspansion af isoleringsmaterialet
  • Pladerne skal lægges med et lodret overlæg på mindst 50 mm og et vandret overlæg på 100 mm fastholdt af clips
  • Pladerne sømmes til spærene pr. 300 mm med korrosionsbeskyttede søm iht tabel 8 i TRÆ 54. Den egentlige fastholdelse sker i forbindelse med fastgørelse af afstandslister og lægter
  • Pladerne skal afdækkes i byggeperioden som sikring mod opfugtning.

Før oplægning
Da træfiberplader ikke normalt bidrager til afstivning af taget, er det vigtigt at spærene er forsvarligt afstivet med skrålægter eller vindtrækbånd før lægning af træfiberundertaget. Den gældende branchestandard for afstivning af tagværker findes i håndbogen TRÆ 58 Træspær 2.

Yderligere oplysninger
Detaljerede udførelsesvejledninger for lægning, udhæng. kip, kviste og gennemføringer findes i håndbogen TRÆ 54 Undertage, samt i træfiberpladeleverandørernes lægningsanvisninger. Konstruktionstegninger i Autocad-format findes i TRÆcad, se Referencer.

Referencer – læs mere
TRÆ 58 Træspær 2
TRÆ 67 Undertage
TRÆcad bygningsdetaljer

Besøg Træshop Bliv medlem