Print

Modificeret træ

Træmodificering har til formål at forlænge træs holdbarhed uden brug af biocider. Træ er et hygroskopisk materiale der henholdsvis optager og afgiver fugt til omgivelserne afhængigt af den relative luftfugtighed og om træet er udsat for en direkte vandpåvirkning for eksempel regn eller fugtig jord. Fugtændringerne har to hovedkonsekvenser for træet. For det første nedsættes holdbarheden af fugtigt/vådt træ. Som en tommelfingerregel er træ i fare for råd og svamp, hvis ligevægtsfugten i træet overstiger 20%. For det andet ændrer træ dimension, når det optager og afgiver fugt.

De fleste træmodificeringsprocesser virker bl.a. ved at nedsætte træets ligevægtsfugt og dermed på en gang gøre træet mere holdbart samtidigt med, at dimensionsstabiliteten forbedres. Som begrebet ’modificering’ antyder ændres træets grundlæggende egenskaber via modificering og der er derfor ofte nogle utilsigtede følgekonsekvenser af modificeringen. Bl.a. vil modificeret træ ofte have nedsat styrke i forhold til ikke-modificeret træ og det kan være sværere at bearbejde f.eks. ved høvling.

Metoder
Der findes en række forskellige modificeringsmetoder. Herunder opsummeres tre af de mest udbredte produkter på det danske marked:

Varmebehandling
Acetylering
Furfurylering

Besøg Træshop Bliv medlem